Uchwała nr 1/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 1 w Wymiarkach z dnia 9 października 2018 r.

Uchwała nr 1 OKW ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 w Wymiarkach.