Uchwała Nr 1/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Witoszynie z dnia 9 października 2018r.

Uchwała nr 1 OKW ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 w Witoszynie..