Uchwała Nr 2/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Wymiarkach z dnia 9 października 2018r.

Uchwała nr 2 OKW ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 w Wymiarkach.