Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wymiarkach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Wymiarki

Uchwała nr 7/2018 GKW w Wymiarkach z dnia 22 października 2018 r.