Ulica Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Witoszynie

Na podstawie Zarządzenia Zastępczego Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.199.2017.AHOR z dnia 16 marca 2018 r. ulicy II Armii WP w Witoszynie nadano nazwę Żołnierzy II Armii WP.

zarządzenie zastępcze Wymiarki ul. II Armii WP w Witoszynie.(2476043_2320623)