Umowa w sprawie warunków organizacyjno- finansowych działalności GOKiB w Wymiarkach oraz programu jego działania