Uruchomiony został program priorytetowy NFOŚiGW pn. ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, realizowany w latach 2019-2020. Więcej informacji w linku.