Urząd Gminy

Urząd Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki

tel. 68 360 40 45
fax 68 360 40 62, 68 360 40 45 w.13

Konto bankowe:
27 9658 0006 0000 0101 2006 0004