Usuwanie drzew i krzewów – zmiany w przepisach

Sejm 16 grudnia 2016 roku uchwalił ustawę ułatwiającą osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości, usuwanie drzew lub krzewów na własnej posesji.

Najważniejsza zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. zakłada zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem według nowych zapisów ustawy, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce – prywatnej posesji.

Usunięcie drzew z nieruchomości będącej np. w dzierżawie nadal objęte jest koniecznością uzyskania zezwolenia z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm (dotychczas obowiązywała wysokości 5 cm) nie przekracza:.

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do wyżej wymienionych drzew.

Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wymiarki, pok. nr 2, tel. 683604212.