UWAGA! Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. zostaje zakończona.

Informujemy, że z dniem 13 marca 2020 r. zakończona została kwalifikacja wojskowa. Wezwania do stawienia się w dniu 24 marca 2020 r. wydane przez Wójta Gminy Wymiarki tracą moc. Osoby, które nie zostały objęte kwalifikacją w bieżącym roku zostaną wezwane w 2021 r.

https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa-w-roku-2020-zostaje-zakonczona