Uwaga mieszkańcy Lubieszowa

W związku z planowaną w dniach  od 20.09.2021 do dnia  30.09.2021 r.  modernizacją Stacji Uzdatniania  Wody   w miejscowości  Szczepanów, Wójt Gminy Wymiarki  informuje, że przy  Placu zabaw oraz przy budynku  nr 12 w Lubieszowie  zostaną  ustawione  pojemniki na  wodę pitną .
Woda  pitna    dostarczana będzie  beczkowozem  do wsi Lubieszów  przez  Zakład Gospodarki  Komunalnej   i   Mieszkaniowej  w Iłowej.