Uwaga! Zmiana terminu wnoszenia opłaty za odbiór śmieci

W związku z Uchwałą Rady Gminy Wymiarki Nr X/30/2015 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin opłaty za odbiór śmieci ulega zmianie od 1 czerwca 2015 r.

Począwszy od czerwca 2015 r. za śmieci będziemy płacić do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym w grudniu dokonamy dwóch wpłat za listopad i za grudzień. W nowym roku wpłaty w nowym systemie za miesiąc styczeń dokonamy dopiero w lutym 2016 r.

Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 7.00 – 14.00.