UWAGA – Zmiany w stypendium!

W wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.1058) od 1 października br. podwyższone zostanie kryterium dochodowe z 456,00 zł do 514,00 zł na osobę.
W związku z tym osoby, które nie spełniają obecnego kryterium dochodowego (456zł), ale spełniają kryterium obowiązujące od 1 października (514 zł), mogą złożyć wniosek o stypendium do 14 października (dokumenty potwierdzające dochody z września 2015 r.)