VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki serdecznie zaprasza na VII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki, która odbędzie się 13 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    • odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt PR Pa 76.2019 na uchwałę nr V/31/2003 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Wymiarki: Sołectwu Wymiarki, Sołectwu Witoszyn Dolny, Sołectwu Lutynka, Sołectwu Witoszyn Górny oraz Sołectwu Silno Małe
    • odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn.. akt PR Pa 77.2019 na uchwałę nr XX/127/2005 Rady Gminy Wymiarki z dnia 06 lipca 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lubieszów
    • zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
  4. Zamknięcie obrad sesji.