VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy serdecznie zaprasza na VIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy (Sala Ślubów)

Porządek Obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

3. Zamknięcie obrad sesji.