W związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności w życiu społecznym- Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi Społeczne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje osoby na stanowisko: Lider/ opiekun Klubu Seniora oraz Lider/ opiekun Klubu Rodziny. Więcej informacji w załącznikach.