Informacja z dnia 15.05.2019r. W związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej przez Firmę remontującą ul. Kościuszki będzie przerwa w dostawie wody, około 3 godziny.

Tap with dripping waterdrop. Water leaking and saving concept.