Ważne! Do 31 grudnia odczytujemy liczniki wody

Urząd Gminy Wymiarki informuje, że od 11 do 31 grudnia 2017 r. przeprowadzone będą odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników lokali o udostępnienie wodomierzy do odczytu.

Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych przeprowadzi upoważniona przez Wójta Gminy Wymiarki osoba posiadająca identyfikator wydany przez Urząd Gminy Wymiarki. Osoba ta sprawdzi prawidłowość pracy wodomierza wraz z odczytem wodomierza.

Osoby, u których z powodu nieobecności w lokalu nie może być dokonany odczyt proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikiem urzędu w celu przekazania stanów wodomierzy w terminie. Informację o odczycie licznika przekazać należy do 31 grudnia 2017 r.:

  • w budynku Urzędu Gminy Wymiarki: pokój nr 6 – księgowość
  • poprzez wysłanie e-maila na adres: weglewska@wymiarki.pl (należy podać imię i nazwisko, dokładny adres lokalu, nr wodomierza i aktualny stan wskazania zużycia wody)
  • telefonicznie 68 360 40 45 wew. 18