Ważne! Zapoznaj się z powiatowym projektem modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

zawiadomienie-starostyStarosta Żagański zawiadamia, że został wyłożony do wglądu projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego: Lubartów, Lubieszów, Lutynka, Silno Małe, Witoszyn, Wymiarki, jednostka ewidencyjna: 081008_2 Wymiarki, powiat Żagański, województwo Lubuskie. Zakres modernizacji obejmuje założenie ewidencji budynków i lokali.

To bardzo ważna sprawa. W przypadku wielu mieszkańców po modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków może wzrosnąć podatek od nieruchomości. Organ podatkowy, jakim jest Wójt Gminy Wymiarki, ustalając wysokość podatków zobowiązany jest opierać się na danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Wyłożenie projektu nastąpi w terminie od 21.11.2016 roku do 09.12.2016 roku w godzinach od 8 do 15 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Jana Pawia II 9, pokój nr 201.

Dodatkowo wyłożenie projektu nastąpi w dniach 2 i 5 grudnia 2016 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wymiarki.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

Skorzystanie z tego prawa leży z interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nic stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania t zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga: należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty własności dotyczące gruntów, budynków i lokali.