Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 prosimy sołtysów oraz stowarzyszenia z terenu Gminy Wymiarki o zgłaszanie w terminie do 5 października zapotrzebowania do projektu budżetu.