Włodarze piszą do wojewody w sprawie karetki

14 kwietnia 2015 w starostwie żagańskim podpisany został wspólny list intencyjny do Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos w sprawie ulokowania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Iłowie, Gozdnicy lub Wymiarkach. Pismo w tej sprawie podpisało 5 włodarzy: Burmistrz Miasta Iłowa – Paweł Lichtański, Burmistrz Gozdnicy – Krzysztof Jarosz, Wójt Gminy Wymiarki – Wojciech Olszewski, Wójt Gminy Przewóz – Ryszard Klisowski oraz Starosta Żagański – Henryk Janowicz.

– Karetka obsługująca nasze gminy jest niezbędna. Działamy razem, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców naszych gmin – informuje Wojciech Olszewski wójt Gminy Wymiarki.

11059204_437908629704846_2876423094895388869_o

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz zakontraktowanie w Lubuskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego obsługującego teren gmin: Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i Przewóz. Zależy nam na optymalnym, a zarazem skutecznym, zabezpieczeniu zdrowia naszych mieszkańców. Zespół z miejscem wyczekiwania umiejscowionym w powiecie żagańskim na terenie jednej z wyżej wymienionych gmin obsługujący ich obszar stanowić będzie niezbędne wypełnienie istniejącej „białej plamy” w lubuskim południowym rejonie operacyjnym. Z tej perspektywy ujęcia problemu, rychła decyzja w sprawie lokalizacji karetki na terenie jednej z naszych gmin, wydaje się być konieczna.

Lokalizacja taka zapewni prawidłowe parametry dotarcia do zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego zgodne z art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które wynoszą średnio 8 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców. Obecnie czasy dojazdu do zdarzeń z Żagania do Iłowej, Gozdnicy, Wymiarek przekraczają te parametry, co ilustruje poniższe zestawienie średniego czasu dojazdu karetki z miejsca stacjonowania do pacjenta z wyszczególnionych miejscowości w każdym miesiącu roku 2013 i 2014. Zestawienie wskazuje dobitnie, że odległości, w jakiej obecnie stacjonuje ZRM, nie gwarantują prawidłowego czasu dotarcia do ewentualnych zdarzeń w tym rejonie, poważnie obniżając też możliwość skutecznej reakcji względem pacjentów.

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Iłowa 2013 18:49 18:01 17:49 18:04 21:16 18:46 18:52 17:53 18:56 18:46 20:28 18:38
2014 18:50 17:36 17:37 16:04 17:42 21:14 18:40 16:55 18:20 17:03 19:27 17:28
Wymiarki 2013 32:36 19:20 27:45 27:45 19:59 24:59 22:26 23:40 24:50 22:16 30:30 22:40
2014 31:36 20:00 26:48 26:45 19:00 25:48 21:20 22:30 25:00 21:26 29:30 20:40
Gozdnica 2013 27:29 26:39 27:49 27:59 27:50 27:00 27:15 27:00 26:18 26:25 23:25 26:56
2014 26:39 27:49 26:43 27:38 28:40 26:00 26:36 26:00 25:17 26:28 22:15 26:50

Zwracamy również uwagę na zestawienie średnich czasów reakcji i działań Zespołu Ratownictwa Medycznego w odniesieniu do wybranych, trudniej dostępnych miejscowości naszych gmin:

Średni czas pomiędzy wyjazdem karetki z miejsca stacjonowania a przekazaniem pacjenta na oddział

Miejscowość ŚREDNI CZAS
ROK 2013 ROK 2014
Iłowa 01:09:33 01:07:38
Wymiarki 01:25:09 01:22:07
Gozdnica 01:34:38 01:2936
Lutynka 01:05:00 00:59:48
Silno Małe 01:22:50 01:20:00
Witoszyn 01:23:27 01:20:29
Kowalice 01:03:00 00:58:00
Borowe 01:20:35 01:19:45

Średni czas dojazdu karetki  z miejsca stacjonowania do pacjenta z poszczególnych miejscowości

Miejscowość ŚREDNI CZAS
ROK 2013 ROK 2014
Iłowa 00:18:51 00:18:05
Wymiarki 00:24:54 00:24:12
Gozdnica 00:26:50 00:26:25
Lutynka 00:21:12 00:19:12
Silno Małe 00:29:00 00:29:00
Witoszyn 00:24:18 00:24:18
Kowalice 00:23:00 00:22:00
Borowe 00:23:37 00:23:37

Mając na względzie prawidłowe działanie ratownictwa medycznego w tej części powiatu żagańskiego, nieefektywność istniejącego rozwiązania, a także konieczność znalezienia skutecznego rozwiązania problemu zabezpieczenia życia i zdrowia mieszkańców tej części regionu, prosimy Panią Wojewodę o wnikliwą analizę sytuacji i wymienionych problemów oraz przyjęcie naszego wniosku o lokalizację karetki w jednej z gmin: Iłowa, Gozdnica lub Wymiarki.
11154799_438158096346566_163599289906299767_o
134350_438158093013233_6866939307631787437_o