Wojciech Olszewski: Dziękuję za wybór na funkcję Wójta Gminy Wymiarki

Szanowni Państwo

Dziękuję za poparcie i wybór na funkcję Wójta Gminy Wymiarki.

Dziękuję za Państwa 601 głosów, jakie otrzymałem, oraz wybór w pierwszej turze. Są to ważne świadectwa zaufania do mnie oraz zawierzenia programowi wychodzącemu naprzeciw wyzwaniom najbliższej przyszłości. To wielkie wsparcie ze strony mieszkańców gminy, którzy podjęli odważną, świadomą i odpowiedzialną decyzję.

To nie będzie łatwa kadencja. Ważne jest również to, że w Radzie Gminy Wymiarki znalazła się reprezentacja osób, które doprowadziły do zmian w gminie w wyniku styczniowego referendum. Oznacza to, że mieszkańcy wykonują kolejny krok, biorąc odpowiedzialnie ster Małej Ojczyzny w swoje ręce, podejmując się trudnych wyzwań związanych z realizacją programu naprawy gminy.

Mam świadomość, że głosy wyborców to także wyrazy nadziei na istotną zmianę w funkcjonowaniu gminy. Wiem, że to także wyraz wiary całej społeczności, iż stojące przed nami problemy uda się pokonać. Jest to bardzo mobilizujące. Deklaruję, że uczynimy wspólnie wszystko, co w naszej mocy, by z zadań wynikających z oczekiwań mieszkańców wywiązać się jak najlepiej. Jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy gotowi do wytężonej pracy.

Wierzę głęboko, że dziś otwiera się również perspektywa dobrej i owocnej współpracy wszystkich środowisk naszej gminy. Pora odłożyć na bok niepotrzebne spory, trzeba zasypywać podziały, działać razem w interesie dobra wspólnego. Przed nami wszystkimi czas wielu wspólnych rozmów nad szukaniem oraz tworzeniem efektywnych i skutecznych rozwiązań. Przed nami również czas podejmowania trudnych, odważnych, mądrych i wspólnie wypracowanych decyzji.

Cel jest jeden. Mam nadzieję, że razem, we wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu różnych zdań, będziemy starać się wykonać jak najlepiej wszystkie zadania, jakie stoją przed gminą. Myślę, że będzie to również niezwykły czas, obfitujący w różnorodne wyzwania. Razem damy radę.

Wojciech Olszewski