Wójt Gminy wręczył medale okolicznościowe, nadane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce

Dnia 12 lutego 2021r. Wójt Gminy wręczył medale okolicznościowe, nadane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce, zasłużonym pracownikom Urzędu. Medalami wyróżnione zostały:

– Pani Zofia Hajkowicz -były wieloletni Skarbnik Gminy Wymiarki

– Pani Danuta Poźniak – były wieloletni Kierownik Referatu