Wójt Gminy Wymiarki informuje o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 4 września 2016r.

informacja o sporządzeniu spisów