Wójt Gminy Wymiarki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Silno Małe