Wójt Wojciech Olszewski o wniosku w sprawie zjazdów z DK 18 do Gminy Wymiarki

25.07.2018 – dziś ważny dzień. Wspólnie z Pawłem Lichtańskim, burmistrzem Gminy Iłowa podpisaliśmy wspólny wniosek w sprawie budowy w okolicach miejscowości Lubieszów w Gminie Wymiarki węzła komunikacyjnego łączącego drogę powiatową z drogą DK 18, przyszłą autostradą. Wspólnie chcemy pokazać decydentom, że trzeba przy wykorzystaniu istniejącego wiaduktu i pozostałości po zlikwidowanym skrzyżowaniu rozwiązać istniejące problemy, które na co dzień nękają mieszkańców naszych gmin.

Po pierwsze kwestia bezpieczeństwa mieszkanców wsi Czerna i Konin Żagański zmagających się z nasilonym ruchem pojazdów ciężarowych przeciskających się przez wąskie gardło powiatowej drogi pełnej zakrętów. Kierówcy TIR-ów wybierają tę trasę, bo jest ona najkrótszym połaczeniem działających tu dużych firm (huty szkła Stölzle, Saint-Gobain) z istniejącymi węzłami.

Po drugie kwestia martwych od lat terenów inwestycyjnych Gminy Wymiarki położonych tuż przy DK 18, na których nikt nie ulokuje swej działalności z powodu braku możliwości dojazdu ze szlaku międzynarodowego, jakim jest przyszła autostrada A 18. Wszelkie negocjacje z przedsiębiorcami upadały po pytaniu: Czy i kiedy powstanie tu węzeł umożliwiający dojazd do przyszłego zakładu? To powoduje wstrzymanie rozwoju gospodarczego Gminy Wymiarki.

Po trzecie mieszkańcy są odcięci od ważnego połączenia komunikacyjnego z dużymi ośrodkami, bo mamy sytuację zbliżoną do tej, jaką doskonale oddaje film dla dzieci „Auta”. Już nawet dzieci wiedzą, że Chłodnica Górska została odcięta bowiem przebiegającą obok autostradą, z której nie da się zjechać do tej bajkowej miejscowości, która zaczęła podupadać, a jej mieszkańcy skazani zostali na zastój gospodarczy i brak szans rozwoju. Czy ten sam los ma czekać Gminę Wymiarki i jej mieszkanców?

Po czwarte, wielkim staraniem kilku lokalnych samorządów, po kilku latach zabiegów udało się ulokować dodatkowy zespół ratownictwa medycznego w Iłowej. Wspólnie zakupilismy karetkę, by mogła jak najszybciej dotrzeć do potrzebujących mieszańców naszej gminy. Choć czas dojazdów został skrócony, największym problemem wciąż pozostaje gmina Wymiarki, bowiem najszybszy dojazd ratowników medycznych do wiosek w naszej gminie może się odbywać poprzez trasę DK 18, z której na razie jednak nie da się bezpiecznie zjechać w Lubieszowie, w miejscu proponowanego przez nas węzła. Wciąż trzeba dojeżdżać wąskimi drogami o słabej jakości nawierzchni.

Po piąte, plany budowy trasy alternatywnej do DK 18 łączącej Iłowę z Wymiarkami i dalej z węzłem komunikacyjnym w okolicach Żar nie są przez GDDKiA realizowane. Problemem są przede wszystkim pieniądze. Budowa węzła komunikującego DK 18 z drogą powiatową jest rozwiązaniem dużo tańszym. Część infrastruktury już tu jest. Wystarczy zaprojektować i wybudować pasy włączeniowe. Potrzeba tylko dostrzeć, że to rozwiązanie pomoże zlikwidować szybko i skutecznie wskazywane tu problemy.

Wychodzę z założenia, że wnioskiem naszym przede wszystkim diagnozujemy sytuację, głośno o niej mówimy, wskazujemy problemy lokalnej społeczności i proponujemy jedno z możliwych rozwiązań. Czy uda się je wprowadzić w życie? Pokażą – mam nadzieję – kolejne analizy i rozmowy. Rozwiązania, przede wszystkim kompromisowe, powinny wychodzić naprzeciw problemom lokalnej społeczności, jakie są do uregulowania i wynikać z codziennej rzeczywistości przy uwzględnieniu realnych możliwości. A zatem, być może, należy wrócić do pilnej, a nie odkładanej w czasie z powodu braku pieniędzy na wykup gruntów, realizacji koncepcji trasy alternatywnej, która powinna być wybudowana przed remontem DK 18. Nie upieram się przy węźle. Ale od 8 lat w tej sprawie nic się nie dzieje.

Zatem, w poczuciu jedynego szybkiego i efektywnego dla ludzi rozwiązania, sięgam po propozycję wymagającą kompromisu i poszukania praktycznych, realnych możliwości rozwiązania szeregu problemów dla mieszkańców gmin Iłowa i Wymiarki – czyli zjazdu z krajówki na drogę niższej kategorii. Koncepcja ta, przy nakładzie stosunkowo niskich środków, niższych niż budowa trasy alternatywnej, spełnia ten warunek – w praktyce przekierowuje się ruch samochodów ciężarowych na bezpieczniejsze odcinki, czy uruchamia tereny inwestycyjne Gminy Wymiarki, spełnia też niezwykle oczekiwany przez mieszkańców postulat stworzenia najkrótszego połączenia z krajową trasą.

Myślę, że nie można się w tym przypadku zasłaniać przepisami, a szukać szansy spełnienia tych oczekiwań. Wychodzę z założenia że trzeba szukać sposobów do pozytywnego załatwienia sprawy, a nie powodów do jej omijania, czy zaniechania poszukiwań rozwiązań. Przypomina mi się zjazd na S3 w okolicach Niedoradza. Kiedyś było to połączenie z drogą gminną, bo się próbowano starej „trójki” pozbyć, przerzucając jej utrzymanie na barki Gminy Otyń. Nikomu wtedy różnica kategorii dróg nie przeszkadzała, choć były tez zakusy na likwidację tego węzła. Dziś on świetnie funkcjonuje i jest przebudowywany wraz z rozbudową S3.

Spójrzmy na A4 – węzeł Jadwisin, węzeł Chojnów, węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja, węzełki Legnickie Pole i zwłaszcza Mikołajowice, Wądroże są przykładem na połączenia z drogami niższych kategorii. Jakich kategorii? Wystarczy się przejechać i porównać. Nasza powiatówka jest przy nich niezłą szosą i pewnie nie byłoby przeszkód, by zrobić z niej na przykład drogę wojewódzką. Albo połączyć węzłem drogi o większej różnicy kategorii. Wszystko zależy od decyzji urzędników. Węzłem z DK 18 na przekształconą tak drogę – powiedzmy wojewódzką – zyskamy ominięcie przez TIR-y kłopotliwego odcinka wzdłuż Konina Żagańskiego.

Mogę pisać jeszcze długo, ale wiem, że rozwiązanie – choć wymaga pewnie szczegółowego przedyskutowania i przede wszystkim zrozumienia przez instytucje „globalne” potrzeb lokalnych – jest tak naprawdę proste. I mam nadzieję, że będzie możliwe do szybkiej realizacji. Wymaga jedynie decyzji gdzieś tam w Warszawie.

Wojciech Olszewski
Wójt Gminy Wymiarki