Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Podaje się o wiadomości mieszkańcom sołectw Lutynka, Silno Małe, Witoszyn Górny, Witoszyn Dolny, Wymiarki, iż Zarządzeniem Nr 0050/10/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Wymiarki zostały zwołane zebrania wiejskie.

Po wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej zostaną omówione zasady opłaty z tytułu odbioru i wywozu odpadów stałych oraz zmiany w gospodarce odpadami.

Nazwa
sołectwa
Miejsce zebrania
Wiejskiego
Data zebrania
Wiejskiego
Godz.
LUTYNKA świetlica wiejska 18.02.2019 r 17.00
SILNO
MAŁE
świetlica wiejska 19.02.2019 r 17.00
WITOSZYN
GÓRNY
świetlica wiejska 20.02.2018 r 17.00
WITOSZYN
DOLNY
świetlica wiejska 21.02.2019 r 17.00
WYMIARKI Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteki
22.02.2019 r 17.00