Wybory sołtysa w Lubieszowie

Wójt Gminy Wymiarki Wymiarki zwołuje w dniu 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 17:00 zebranie wiejskie sołectwa Lubieszów, na którym zostanie wybrany nowy sołtys i rada sołecka.

ogłoszenie