Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Wymiarki 23 sierpnia 2015

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Wymiarki w okręgu wyborczym nr 6, w którym wybiera się jednego radnego odbędą się 23 sierpnia 2015 r.

1. Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gmiy Wymiarki.

2. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie yborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki.

3. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 maja 2015 r. o przyjmowaniu zawiadomień  o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Wymiarki zarządzonymi  na dzień 23 sierpnia 2015 r.

a. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydata w wyborach uzupełniających do Rady Gminy

b. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego

4. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 maja 2015 r. o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Wymiarkach.

a. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Komisji Wyborczej

5. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wymiarki w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenie ich granic

6. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wymiarkach.

7. Komunikat o składzie Gminnej Komisji Wyborczej.

8. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania list kandydatów na radnego oraz o pełnionych dyżurach.

a. Wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających.

9. Komunikat Wójta Gminy Wymiarki o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.

a. Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodwoej komisji wyborczej.

10. Uchwała Nr 6/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Wymiarkach z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.

11. Informacja o sporządzeniu listy wyborców.