Wybory uzupełniające w Gminie Wymiarki w dniu 13 grudnia 2020 r.