X Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy serdecznie zaprasza na X  Sesję Rady Gminy Wymiarki, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. godz. 1600 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki  w Wymiarkach

Proponowany porządek obrad.