XXII sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki zwołuje XXII  Sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień 26 listopada 2020 r. godz. 1530 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki  w Wymiarkach.