XXXVI sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Wymiarki  na dzień  26 maja 2017 r.  godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Wymiarkach

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian uchwały budżetowej na 2017 r.
  b)oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wymiarki za rok 2016
  c )wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Wymiarki do składu Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjam.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski i zapytania
 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

\