Zapraszamy na konsultacje strategii rozwoju LGD Bory Dolnośląskie

boryStowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie zaprasza:

  • radnych,
  • sołtysów,
  • przedsiębiorców,
  • rolników,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • mieszkańców

na spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, podczas których zostaną przedstawione informacje nt. nowej perspektywy 2014-2020, w tym zakres wsparcia, wysokości dofinansowania, wkładu własnego  Wnioskodawcy, zakresów wsparcia i podmiotów, które będą się kwalifikowały do objęcia pomocą.

W trakcie spotkania przeprowadzana będzie analiza SWOT, czyli wskazanie mocnych, słabych stron i szans oraz zagrożeń danej gminy oraz wypracowane zostaną cele i kierunki działania, które zostaną ujęte w strategii.

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie zachęca Państwa do aktywnego udziału poprzez uczestnictwo w spotkaniu lub wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.bory.org.pl, biurze LGD oraz w sekretariacie Gminy.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Urzędzie Gminy Wymiarki 7 września 2015 roku (poniedziałek)  w godzinach 11:00-13:00.

Więcej informacji dotyczących spotkania można uzyskać pod nr tel. 68 377 47 17 lub 785 927 964 albo e-mailem: biuro@borydolnoslaskie.org