Zarządzenie NR 0050/11/2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 7 lutego 2020r

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych