Zarządzenie nr 0050/16/2020 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wymiarki