ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28 lutego 2019r.