Zarządzenie Nr 0050/62/2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2020 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Wymiarki oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego.