ZARZĄDZENIE NR 0050/87/2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przyjazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.