ZARZĄDZENIE Nr0050/21/2019 WÓJTA GMINY WYMIARKI z dnia 11 marca 2019r.