Zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki