Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki