Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki

BIP Urzędu Gminy Wymiarki: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wymiarki zarządzone na 12 marca 2017r