Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenia zamówienia pn. „Sprzęt ratowniczy dla dla OSP Wymiarki”

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Sprzęt ratowniczy dla OSP Wymiarki”