Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego