Zebranie wiejskie Sołectwa Wymiarki

Wójt Gminy Wymiarki zwołuje zebranie wiejskie  dla Sołectwa Wymiarki w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Wymiarki.  Termin zebrania: 10 lipca 2018 r. godz. 16.00. Miejsce: GOKiB w Wymiarkach.