Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

W związku z nasilającym się zjawiskiem porzucania odpadów, oraz ich nielegalnego deponowania na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, oraz na posesjach osób prywatnych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który w łatwy i sprawny sposób umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami, lub niezgodnego prawem korzystania ze środowiska.

Elektroniczny formularz umożliwia każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Zgłoszenia można dokonać, podając swoje dane, lub w sposób anonimowy. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca, oraz dodać krótki opis zgłoszenia. Formularz umożliwia również dodanie zdjęcia lub dokumentu.

Formularz zgłoszenia interwencji dostępny jest pod tym adresem.

Więcej na stronie GIOŚ.