Złote Gody Państwa Poniewierskich i Wrzeszczów

W niedzielę 7.10.2018 r. obchodziliśmy wspólnie uroczystość Złotych Godów par małżeńskich Państwa: Sabiny i Mariana Poniewierskich oraz Haliny i Zdzisława Wrzeszczów. Jubilaci otrzymali rąk przewodniczącej Rady Gminy Wymiarki Haliny Kiszki oraz wójta Gminy Wymiarki Wojciecha Olszewskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Jubileusz i uroczystość były okazją do spotkania rodzin Państwa Poniewierskich i Wrzeszczów, pełnego wzruszenia oraz życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jak pisał Konstanty Idefons Gałczyński „nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.”
Nasi Jubilaci są pięknym dowodem na siłę miłości. Gratulujemy!