Życzenia dla strażaków OSP Wymiarki z okazji obchodów 70-lecia

Z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach Wójt Gminy Wymiarki wystosował list z gratulacjami i życzeniami kierowanymi do wszystkich druhów i ich rodzin działających w naszej jednostce od początku istnienia. Oto jego treść:

Z okazji 70. rocznicy działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach wszystkim strażakom, członkom i przyjaciołom jednostki, którzy włożyli wkład w jej tworzenie i funkcjonowanie składamy serdeczne gratulacje. Sami najlepiej wiecie, jak ważną kartę w historii lokalnej społeczności wypełniliście swym działaniem.

Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu przez kolejne dziesięciolecia społeczność Gminy Wymiarki mogła zawsze liczyć na gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. Za tę codzienną, podkreślmy z szacunkiem – ochotniczą – służbę na rzecz bezpieczeństwa, za tę niezwykle ważną pracę przez siedem dziesięcioleci składamy wszystkim strażackim pokoleniom szczere podziękowania.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Waszych najbliższych. To oni najlepiej wiedzą, jak Wasza służba i ciągła gotowość do podejmowania nagłych wyzwań i zadań wpływa na życie rodzinne. To oni wiedzą, jakich Wasza praca wymaga poświęceń i muszą z niepokojem czekać na Wasz bezpieczny powrót z akcji do domu. Żadne słowa nie oddadzą tej troski i żadne słowa nie oddadzą Wam wdzięczności lokalnej społeczności. Wiedzcie Państwo jednak, że w ten sposób próbujemy wyrazić głęboki szacunek mieszkańców Gminy Wymiarki.

Życzymy Wam, szanowni Strażacy – Ochotnicy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków. Niech bezinteresowna służba na rzecz współmieszkańców gminy, będzie również wyrazem ciągłej pracy nad sobą oraz doskonaleniem Waszych własnych umiejętności i charakterów. Niechaj ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, będzie dla Was przede wszystkim źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy w myśl oczywistej i pięknej Waszej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Składamy Wam także życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
w imieniu mieszkańców Gminy Wymiarki
Wójt Gminy Wymiarki

Wojciech Olszewski