Wyniki głosowania w obwodach na terenie Gminy Wymiarki w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki głosowania w obwodach na terenie Gminy Wymiarki w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.